P3100095C.jpg

 

 

Muntligt berättande är i grund och botten en enkel sak, tillgänglig för alla. Det är användbart i många situationer, alltifrån barnkammaren till talarstolen och från klassrummet till scenen.

 

Men det kan hjälpa till att gå en kurs för att hitta de där särskilda knepen: hur man lär in en historia, hur man fångar sina lyssnare, hur man improviserar.

 

 

 

 

 

 

  

BERÄTTANDETS GRUNDER

för er som vill komma igång

 

SKOLA  >> Ladda ner PDF
Steget till att börja använda berättande i undervisning är inte långt. När man väl gjort det har man tillgång till ett makalöst verktyg, ett språk som syresätter lektionerna, gestaltar kunskapen, talar direkt till barnets inlevelseförmåga, ger värdegrunden kropp och stärker gemenskapen.

 

FÖRSAMLINGAR  >> Ladda ner PDF
Berättelsen är det starkaste redskapet för att gestalta ett budskap. Vi är vana att möta kyrkans berättelser i form av text. Men den som i Mästarens efterföljd prövar att berätta historier direkt och muntligt märker hur mycket starkare berättelsen kommunicerar, införlivas, leder till bearbetning.

 

BIBLIOTEK  >> Ladda ner PDF
Biblioteken har en muntlig berättartradition sedan början av nittonhundratalet. Sagostunderna var och är en av de platser där det muntliga berättandet överlevt. Bibliotekarier som börjar berätta historier lockar inte bara barn till sagostunden utan har också bruk för sin förmåga i bokpratet.

 

MUSEER  >> Ladda ner PDF
Oftast förmedlas kunskap med hjälp av fakta och i föreläsande form. Men vad händer när vi tar det immateriella kulturarvet i bruk och låter den kunskap som skall förmedlas infogas i berättelser? Berättande är ett oslagbart redskap för museivärdar och museipedagoger.

 

 

SCENISKT BERÄTTANDE

för er som vill utforska konstarten   >> Ladda ner PDF

 

Muntligt berättande är en uråldrig konstform som fått en renässans under de senaste tjugo åren. Scenartister runt om i världen håller på att återupptäcka den och utveckla den för vår egen samtid. Det är en scenkonst med egna förtecken som skiljer sig från teater, ståupp och recitation. Jag utbildar skådespelare, musiker och andra scenartister i sceniskt berättande, som kompetensutveckling eller inför specifika produktioner. För erfarna scenberättare håller jag workshops i scenteknik, dramaturgi och andra områden som man vill fördjupa sig i.

 

 

FÅNGA BERÄTTELSEN

för er som vill skapa egna historier   >> Ladda ner PDF 

 

Av vad är berättelserna vävda? Hur gör man för att skapa nya egna historier? Kursens fokus är just de ohörda historier som vill berättas av dig. Vi söker efter dem i minnet och i fantasin, i landskapet och mytologin. Vi kommer att fånga in historier på livets alla tänkbara teman. Vi lyssnar till dem och utvecklar dem genom skrivuppgifter och muntliga berättarövningar. En kurs för dig som är intresserad av att skriva och/eller att uttrycka dig muntligt och som är nyfiken på vad du och andra har att berätta.